ဆက်သွယ်ရန်

တအာင်းအမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်း

လိပ်စာ
မီတာလမ်း၊ ရပ်ကွက်(၁၁)။ နယ်မြေ(၁)၊ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ လားရှိုးမြို့။

အီးမေလ်း – officetwo@taangwomen.org