အဖွဲ့အစည်းအကြောင်း

တအာင်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း နောက်ခံသမိုင်း

အန္တိမပန်းတိုင်
ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီစနစ် ထွန်းကားပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ကျား/မတန်းတူရေး၊ တရားမျှတရေးနှင့် လူနေမှု အဆင့်အတန်း မြင့်မားသော လူ့အသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ရမည်။

ရည်မှန်းချက်
 တရားမျှတမှု၊ ငြိမ်းချမ်းမှုရှိပြီး ဒီမိုကရေစီထွန်းကားသော လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းရရှိရေး
 ကျား၊ မ တန်းတူရေး
 အမျိုးသမီးများ၏ဘဝအဆင့်အတန်း တိုးတက်မြင့်မားရေးနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အခန်းကဏ္ဍတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်လာရေး
 အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုများအားလုံး ပပျောက်ရေး
 လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ လျှော့ချရေး

ရည်ရွယ်ချက်
(က) တအာင်းအမျိုးသမီးများ မိမိကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိပြီး စွမ်းရည်တိုးတက်မြင့်မားကာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အခန်းကဏ္ဍတိုင်းတွင် ပါဝင်လာစေရန်။
(ခ) အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုများ ပပျောက်သွားစေရန်နှင့် အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာအသိပညာများ တိုးပွားလာစေရန်။
(ဂ) တအာင်းဒေသအတွင်း ရှင်သန်လွတ်မြောက်သူများနှင့် စစ်ရှောင်ပြည်သူများ၏ ဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်နှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမူဆိုင်ရာ ကူညီပံ့ပိုးမှုများရရှိစေရန်။
(ဃ) တအာင်းဒေသအတွင်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ လျော့နည်းလာစေရန်နှင့် တရားမျှတပြီး အမှန်တရား ပေါ်ပေါက်စေရန်။
(င) ရိုးရာအထည်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြင့် တအာင်းရိုးရာနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်သွားရန်။

တအာင်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း နောက်ခံသမိုင်း
၂ဝဝဝခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၄ရက်နေ့ ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့တွင် တအာင်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းကို ပလောင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး အမည်ဖြင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ တအာင်းလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွင် ထုံးတမ်းအစဉ်အလာအရ မှားယွင်းသည့်အယူအဆကြောင့် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားများ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းခံခဲ့ရသည်။ အမျိုးသမီးထုသည် နိုင်ငံရေးတွင်ပါဝင်ခွင့်၊ ခေါင်းဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍ၊ ကျွမ်းကျင်မှုဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ပညာရေးနှင့် အမြင်ဖွင့်သင်တန်းတို့တွင် တက်ရောက်နိုင်ခွင့်ကို ကန့်သတ်ပိတ်ပင်ခြင်းခံရသည်။ အခြားသော အဖွဲ့အစည်းများ တွင်လည်း တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခွင့်မရခဲ့ပေ။ ထို့ကြောင့် ထိုအယူအဆအဟန့်အတားများ ဖယ်ရှားနိုင်ရန်နှင့် တန်းတူညီမျှမှုကို ရရှိစေရန်အတွက် တအာင်းဒေသရှိ အမျိုးသမီးထုကို စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်းများ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။

၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲပေါ်မူတည်၍ ပလောင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံးသည် တအာင်းပြည်သူ လူထုနှင့် နီးကပ်စွာထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ရွှေ့ပြောင်းခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ပဉ္စမအကြိမ် မြောက် ညီလာခံတွင် ပလောင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံးအမည်မှ တအာင်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအမည်အဖြစ် တအာင်းလူထု၏ လိုအပ်ချက်များကို လိုက်လျောညီထွေစွာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီး လှုပ်ရှားမှုများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ကူးပြောင်းကျင့်သုံးလာသည့် မြန်မာနိုင်ငံသည် မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်ဒေသတို့တွင် ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုအချို့ရှိလာသည်။ တအာင်းလူထုသည် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို ရင်ဆိုင်လျက်ရှိပြီး တအာင်းအမျိုးသမီးထုသည်လည်း လိင်ကွဲပြားမှုအပေါ်အခြေခံ၍ အပယ်ခံရခြင်းနှင့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုခံနေရဆဲဖြစ်သည်။ တအာင်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းသည် ထိုအကြောင်းအရင်းများကြောင့် တအာင်းပြည်သူလူထု၏ လိုအပ်ချက်များကို အကောင်ထည်ဖော်နေသော စီမံချက်များကို ဆက်လက်အကောင်ထည်ဖော်လျက်ရှိသည်။

လုပ်ငန်းစဉ်များ
၁) အမျိုးသမီး နိုင်ငံရေးစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်
၂) အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်
၃) လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် လူသားချင်းစာနာကူညီထောက်ပံ့ရေး လုပ်ငန်းစဉ်
၄) သတင်းမှတ်တမ်း၊ သုတေသနနှင့် ပြန်ကြားရေးဌါန

၁) အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်
တအာင်းအမျိုးသမီးထုများ၏ လူနေမှုဘ၀ တိုးတက်မြင့်မားလာစေရေးနှင့် အသိပညာများ တိုးတက်မြင့်မား လာစေရေးအတွက် ရက်တို၊ ရက်ရှည်သင်တန်းများကို တအာင်းဒေသအသီးသီးတွင် ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။ ရက်တိုသင်တန်းဖြစ်သည့် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးခေါင်းစဉ်များကို (၁၆)မြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာ အဆင့်များတွင်ပြုလုပ်ပြီး အခြေခံနိုင်ငံရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေး (၃)လသင်တန်းကို ၁နှစ်လျှင် ၂ကြိမ်ပုံမှန် ပြုလုပ်နေပါသည်။
၎င်းအပြင် ၁၀ လ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာ သင်တန်းကျောင်း (Women Leadership School)ကို လည်းပုံမှန် တစ်နှစ်ကို(၁)ကြိမ် ဖွင့်လှစ်နေသည်။ အမျိုးသမီးငယ်များ ရုံးလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့လာနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် (၆)လတာ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးအလုပ်သင်စီမံချက်ကိုလည်း (၁)နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ် ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။

၂) အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်
အမျိုးသမီးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲများ၊ လူငယ်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများကို (၁၁) မြို့နယ်တွင် လစဉ်ပြုလုပ်လျှက်ရှိပြီး ကျား၊ မ တန်းတူရေး၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများအပါအဝင် အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ ပညာပေးခြင်း၊ လူကုန်ကူးမှုနှင့် အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ အသိပညာပေးခြင်း စကားဝိုင်းများကိုလည်း လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
တအာင်းဒေသတွင်းရှိ လူကုန်ကူးခံရသော အမျိုးသမီးများ၊ လိင်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ခံရသော အမျိုးသမီးများ၊ ဒုက္ခရောက်နေသော အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးများအား တဖက်တလမ်းဖြင့် ကူညီထောက်ပံ့နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ခေတ္တနားခိုရာနေရာကို ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်။

လိင်ကွဲပြားမှုအပေါ်အခြေခံပြီး ဖြစ်ပေါ်လာသော အကြမ်းဖက်မှုများကို လျော့ကျသွားစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး တအာင်းဒေသရှိ ကျေးရွာများတွင် ဒေသခံပြည်သူများနှင့် ကျေးရွာအကြမ်းဖက်မှုလျော့နည်းရေး ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

၃) လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် လူသားချင်းစာနာ ကူညီထောက်ပံ့ရေး လုပ်ငန်းစဉ်
၂၀၁၉ခုနှစ်အစောပိုင်းမှစ၍ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုကြောင့် ရှင်သန်လွတ်မြောက်လာသူများ၊ စစ်ရှောင်ပြည်သူလူထု များနှင့် အခြားထိလွယ်ရှလွယ်သောအုပ်စုများကို အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အသိပညာ၊ နည်းပညာများထောက်ပံ့ နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
တအာင်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းသည် ၂၀၁၂ခုနှစ်မှစ၍ တအာင်းဒေသအတွင်းရှိ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအား ကူညီပေးခြင်းများလုပ်ဆောင်သည်။ အစားအသောက်များပံ့ပိုးခြင်း၊ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများပံ့ပိုးခြင်း၊ သောက်သုံး ရေများရရှိနိုင်ရန် ကူညီပေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ဆေးဝါးပံ့ပိုးခြင်း စသည့်ကူညီပေးမှုများ လုပ်ဆောင်ပေး သည့်အပြင် အလှူရှင်များ၊နိုင်ငံတကားအဖွဲ့အစည်းများကိုလည်း ချိတ်ဆက်ပေးသည်။

၄) သတင်းမှတ်တမ်း၊ သုတေသနနှင့် ပြန်ကြားရေးဌါန
တအာင်းဒေသအတွင်း ဖြစ်ပျက်နေသည့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုအခြေအနေများကို မှတ်တမ်းတင် စုဆောင်းထားမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။ လူငယ်များကို အခြေခံမှတ်တမ်းစုဆောင်းနည်း သင်တန်းလည်း သင်ကြားပို့ချခြင်း ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။
တအာင်းပြည်သူလူထု တောင်းဆိုချက်အရ ကောက်ယူစုဆောင်းထားသော သတင်းမှတ်တမ်းများအပေါ် အခြေခံ၍ အစီရင်ခံစာထုတ်ခြင်း၊ ထုတ်ပြန်ချက်များထုတ်ခြင်းနှင့် သတင်းစာရှင်လင်းပွဲများ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။

ထို့အပြင် တအာင်းအမျိုးသမီးများ၏ ရင်ဖွင့်သံများနှင့် တအာင်းရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများ၊ ပညာပေးမှုဆိုင်ရာ အသိပညာများ ထည့်သွင်းရေးသားသည့် ပို;တအာင်းစာစောင်ကိုလည်း နှစ်စဉ်ထုတ်ဝေလျက်ရှိပါသည်။

ဝင်ငွေလည်ပတ်စီးဆင်းမှု လုပ်ငန်းစဉ်
ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအား ထိန်းသိမ်းခြင်းအားဖြင့် အဖွဲ့၏ ရံပုံငွေအဖြစ် တအာင်းရိုးရာအထည်များနှင့် အခြားပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းများ၊ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းများတွင် တအာင်းစာပေကို ဘာသာရပ်တခုအနေဖြင့် ထည့်သွင်းသင်ကြားပေးခြင်းနှင့် ပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။