Browsing: စီရင်ခံစာများ

Featured posts

စီရင်ခံစာများ
0

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း တအာင်းနယ်မြေများတွင် တပ်မတော်မှ စနစ်တကျ ချိုးဖောက်ကျူးလွန်နေသော စစ်ရာဇဝတ်မှုများနှင့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ အစီရင်ခံစာရယူရန်